Predmeti

ARP02
Arapski jezik - 2 semestar

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremena diplomatija

Angažovani predavači: