Twitter feed
Najnovija obavještenja

Raspored polaganja završnih ispita

Objavljen je Raspored polaganja završnih ispita (ljetnji semestar studijske 2019/20. godine). Raspored možete naći u dijelu Download/Za studente.

UDG Inside 2020.
Opširnije: UDG Inside 2020.

Uvažene studentinje i studenti, u prilogu možete naći novi broj UDG Inside-a za ovu godinu.

Erasmus + konkurs za University of Bologna, Italy www.unibo.it
Opširnije: Erasmus + konkurs za University of Bologna, Italy www.unibo.it

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Donja Gorica raspisuje konkurs za razmjenu na University of Bologna u Italiji u akademskoj 2020/2021. godini, ljetnji semestar.

Dostupne su sljedeće stipendije:
Nivo studija: Master, PhD

Broj stipendija: 1
Trajanje mobilnosti: 6 mjeseci

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom jeziku;
2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
4. CV (Europass forma) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
5. Kopija pasoša
Rok za dostavljanje prijave je 26. jun 2020. godine. Prijave je potrebno dostaviti mejlom na adresu hs@udg.edu.me.

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt University of Bologna, Italija, da budu u komunikaciji sa koordinatorima/dekanima fakulteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa koordinatorom/dekanom fakulteta i potpisan od strane istog.

Obrazac Ugovora o učenju možete naći u prilogu.

Odrzavanje zavrsnih ispita - finalna informacija

Postovane koleginice i kolege,

Shodno preporukama Instituta za javno zdravlje (IJZ), a u skladu sa epidemiološkom situacijom u zemlji, završni ispiti će početi 10. juna. Raspored polaganja ispita će biti objavljen na sajtovima fakulteta u toku sedmice.

Ispiti će biti održani uz strogo poštovanje svih mjera i preporuka koje je dao IJZ. Pravila pristupanja ispitu biće objavljena na sajtu Univerziteta i na sajtovima fakulteta, pa molimo studentkinje i studente da ih detaljno pročitaju prije dolaska na ispit.

Održavanje završnih ispita

Shodno odluci Rektorskog kolegijuma, ukoliko epidemiološka situacija u zemlji i mjere Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) to budu dozvoljavale, prvi ispitni rok (polaganje završnih ispita) biće održan od 2-21. juna. Raspored polaganja ispita, kao i pravila pristupanja polaganju, će biti naknadno objavljeni.

Da bi studentkinje i studenti pristupili ispitu, moraju imati status aktivne studentkinje, odnosno aktivnog studenta, što znači da moraju biti izmirene finansijske obaveze. Podsjećamo studentkinje i studente, da je rok za plaćanje treće rate školarine, koji je bio definisan za 1. aprila, odgođen za 1. juna.
Predmeti
Loading...
Bezbjednost
Međunarodni odnosi i diplomatija
Komunikologija i mediji
Evropske studije
1. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
HS1UUP Uvod u politiku 6 Da
Fond časova: 45+15

Polazi se od određenja politike, iznose se osnove učenja o politici i izučavaju politička kultura i politički identitet. Dalje, studenti se upoznaju sa političkom participacijom i politikom i društvenom promjenom. Potom se definišu vlast, moć, autoritet i legitimnost, kao i politička misao i političke ideologije. Takođe, studenti će izučavati i demokratiju, pojam države i političke stranke, a na kraju će biti riječi i o međunarodnoj politici i procesima globalizacije.
HS1SOC Sociologija 5 Da
Fond časova: 45+15

Predmet obuhvata metode sociologije i sociološke teorije, društvene pojmove kao što su kultura, društvo i pojedinac, tipovi društva, društvena interakcija, karakteristike savremene sociološke misli, društvene podjele i savremene društvene pojave (rat, masovni mediji, revolucije, globalne promjene, ekološke krize, itd).
HS1ISTCIV Istorija civilizacije 5 Da
Fond časova: 45+15

Sadržina je podijeljena u nekoliko djelova, pa će tako studenti, nakon što budu upoznati sa osnovnim karakteristikama ovog predmeta izučavati, ponaosob, svaku savremenu civilizaciju i njena dostignuća – civilizacije Mesopotamije, Egipta, judaizam; islam i muslimanski svijet; indijsku civilizaciju; civilizaciju Dalekog istoka; kinesku kulturu i politiku; južnoameričku civilizaciju itd.
HS1SPS Savremeni politički sistemi 5 Da
Fond časova: 45+15

Овај наставни предмет разматра кључна обележја савремених политичких система кроз анализу утицајних теорија упоредне политике и праксе демократских земаља. Предмет анализе су модели демократије – већинска (Вестминстерска) демократија и демократија консензуса – и различити облици демократских политичких установа. Размотрићемо функционисање и последице парламентаризма, президенцијализма и полупредседничког система, једностраначких и вишестраначких влада, парламената и конгреса, већинских и пропорционалних изборних система, двостраначког и вишестраначког система, федералне и унитарне државе, као и плуралистичког и корпоративног система интересних група. Ове теме илустроваћемо утицајним примерима из савремене упоредне политике: британског парламентаризма, швајцарске консензуалне демократије, америчког президенцијализма, француског полупредседничког система и других старих и нових демократија у различитим светским регионима.
AP1 Akademsko pismo I 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
VPS1 Veliki pravni sistemi 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG01 Engleski jezik - 1 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM01 Njemački jezik - 1 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP01 Arapski jezik - 1 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR01 Turski jezik - 1. semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
EPS01 Španski jezik - 1. semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu

2. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
HS1IE Istorija Evrope 5 Da
Fond časova: 45

Sadržina predmeta je podijeljena na više djelova, prema periodima ključnim za istoriju Evrope. Tako, studenti će izučavati evropsku istoriju od antike, istorije srednjeg vijeka, razdoblja renesanse i reformacije, period Francuske revolucije i istoriju XX vijeka. Takođe, uporedo sa svakim istorijskim periodom biće izučavane i ideologije karakteristične za to razdoblje.
PSCG Politički sistem Crne Gore 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS1POLS Politička sociologija 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS1PICG Politička istorija Crne Gore 5 Da
Fond časova: 45

Sadržina ovog predmeta podijeljena je na nekoliko djelova i to: period kneza Jovana Vladimira, proglašenja Duklje za kraljevinu od strane Pape u XI vijeku, period vladavine Balšića i Crnojevića Zetom, godine sukoba sa Turcima, dolazak porodice Petrović karjem XVII vijeka; vladavina vladike Petra II Petrovića Njegoša, kneza Danila, sticanje nezavisnosti i oslobođenje od turske vlasti na Berlinskom kongresu, vladavina kralja Nikole, period političke istorije od I do II svjetskog rata, period poslije drugog svjetskog rata i, na kraju, period obnove ideje nezavisnosti i konačnog rješenja crnogorskog državnog pitanja.
ISTPOLI Istorija političkih ideja 6 Ne
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG02 Engleski jezik - 2 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP02 Arapski jezik - 2 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM02 Njemački jezik - 2 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
POR02 Portugalski jezik - 2 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR02 Turski jezik - 2. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
UKP Uvod u kreativno pisanje 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu

3. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
UMO Uvod u međunarodne odnose 6 Da
Fond časova: 45+30

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS2MB Međunarodna bezbjednost 5 Da
Fond časova: 30+30

Sadržina predmeta polazi od određenja pojma međunarodne bezbjednosti, odnosa nacionalne i međunarodne bezbjednosti, kao i istorijskih izvora izučavanja međunarodne bezbjednosti. Dalje, studenti će biti upoznati i sa problemima međunarodne bezbjednosti (terorizam, etnički sukobi, oružje za masovno uništavanje, asimetrični ratovi), nevojnim izvorima ugrožavanja međunarodne bezbjednosti (organizovani kriminal, ilegalne migracije, ekološke prijetnje), institucijama međunarodne bezbjednosti (UN, EU, NATO). Na kraju, biće riječi i o bezbjednosti na jugoistoku Evrope, kao i Crnoj Gori i međunarodnoj bezbjednosti.
HS2MJP Međunarodno javno pravo 5 Da
Fond časova: 30+30

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS2UUG Uvod u geopolitiku 5 Da
Fond časova: 30+30

Cilj ovog predmeta je proučavanje geopolitičkih i geostrateških odnosa u savremenom svijetu. Objekt proučavanja političke geografije, geopolitike I geostrategije je država kao politička tvorevina. Naglasak se stavlja na proučavanje istorije geopolitike i geostrategije, dviju disciplina koje su najviše povezane s globalnim geostrateškim pogledima i ratovima XX vijeka. U okviru predmeta proučavaju se savremeni ratovi za strateške resurse, problemi podjele svijeta, interesne sfere velikih sila, geopolitički poredak, geostrateške regije savremenog svijeta, s posebnim naglaskom na ona područja koja predstavljaju izazove savremene globalne sigurnosti. Kroz pomenute teme, studenti upoznaju metodološki aparat savremenih geopolitičkih i geostrateških analiza.
SP Uvod u spoljnu politiku 5 Da
Fond časova: 30+30

Nema dodatnih informacija o predmetu
PI2 Poslovna informatika 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG03 Engleski jezik - 3 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP03 Arapski jezik - 3 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM03 Njemački jezik - 3 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR03 Turski jezik - 3. semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ESP03 Španski jezik - 3. semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu

4. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
HS2ISTDIP Istorija diplomatije 6 Da
Fond časova: 30+15

Predmet slušaju i polažu studenti HS oba smjera: 1. Smjer MEDJUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA i 2.Smjer BEZBJEDNOST
HS3DLJP Ljudska prava 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
NACBEZ02 Nacionalna bezbjednost 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
MT Međunarodni terorizam 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG04 Engleski jezik - 4 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM04 Njemački jezik - 4 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP04 Arapski jezik - 4 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
POR04 Portugalski jezik - 4 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS2EURATL Evroatlantizam 4 Ne
Fond časova: 15+15

Sadržina polazi od uvoda u kurs i definisanja euroatlantizma, da bi se, potom, studenti upoznali sa svjetskom situacijom u periodu poslije II svjetskog rata. Dalje, biće riječi o nastanku NATO-a, bipolarnim međunarodnim odnosima, hladnom ratu. Potom, razmatraju se evropske odbrambene snage, odnos SAD i Evrope, partnerstvo za mir i širenje NATO-a. Na kraju, posebno se razmatraju sljedeća pitanja: NATO i jugoistočna Evropa i NATO i Crna Gora.
HS1MPI Moderne političke ideologije 5 Da
Fond časova: 15+15

Sadržina predmeta polazi od pojma, istorije i savremenog određenja ideologije. Takođe, izučava se ideologija kao kulturni sistem i multidisciplinarni pristup ideologiji. Dalje, izučavaju se posebno sljedeće ideologije: liberalizam i neoliberalizam, konzervativizam i neokonzervativizam, socijalizam i socijaldemokratija, nacionalizam, totalitarizam, ekologizam i feminizam, globalizacijske ideologije i ideologije XXI vijeka.

5. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
HS3BOEP Osnovi prava EU 6 Da
Fond časova: 45

Obavezan predmet za studente oba smjera.
HS3MO Međunarodne organizacije 5 Da
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS3BSTRBZB Strategije bezbjednosti 5 Da
Fond časova: 30

Obavezan predmet za studente smjera BEZBJEDNOST i izborni predmet za smjer DIPLOMATIJA.
Cilj ovog predmeta je proučavanje koncepta bezbjednosti, kao jednog od osnovnih fenomena ljudskog društva, u svim fazama njegova razvoja. Za sveobuhvatno razumjevanje strategija bezbjednosti, neophodno je njeno proučavanje na svim nivoima (pojedinac, država, savez država, međunarodne zajednica), što ovaj predmet omogućava studentima.
UPKRHS05 Upravljanje krizama 5 Da
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ODBPOLHS05 Odbrambene politike 5 Da
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP05 Arapski jezik - 5 semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM05 Njemački jezik - 5 semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG05 Engleski jezik - 5 semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ESP 05 Španski jezik - 5. semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
KIN05 Kineski jezik - 5. semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR05 Turski jezik - 5. semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ITA05 Italijanski jezik - 5. semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS3ENGSI Engleski jezik - stručni I 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ET03IZ Etika 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu

6. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
HS3DPOLTEO Savremene političke teorije 6 Da
Fond časova: 45

Obavezan predmet za studente smjera MEDJUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA
GLB03 Globalizacija 5 Da
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS3BGLBZB Globalna bezbjednost 5 Da
Fond časova: 30

Obavezan predmet za studente HS smjera BEZBJEDNOST
SAJBKRIM Cyber kriminal 5 Da
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
OKBEZ03 Organizovani kriminalitet 5 Da
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG06 Engleski jezik - 6 semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP06 Arapski jezik - 6 semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ESP 06 Španski jezik - 6. semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM06 Njemački jezik - 6 semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR06 Turski jezik - 6. semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
KIN06 Kineski jezik - 6. semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
POR06 Portugalski jezik - 6 semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
TOJ Tehnike odnosa s javnošću 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS3ENGSII Engleski jezik - stručni II 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu

1. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
HS1UUP Uvod u politiku 6 Da
Fond časova: 45+15

Polazi se od određenja politike, iznose se osnove učenja o politici i izučavaju politička kultura i politički identitet. Dalje, studenti se upoznaju sa političkom participacijom i politikom i društvenom promjenom. Potom se definišu vlast, moć, autoritet i legitimnost, kao i politička misao i političke ideologije. Takođe, studenti će izučavati i demokratiju, pojam države i političke stranke, a na kraju će biti riječi i o međunarodnoj politici i procesima globalizacije.
HS1SOC Sociologija 5 Da
Fond časova: 45+15

Predmet obuhvata metode sociologije i sociološke teorije, društvene pojmove kao što su kultura, društvo i pojedinac, tipovi društva, društvena interakcija, karakteristike savremene sociološke misli, društvene podjele i savremene društvene pojave (rat, masovni mediji, revolucije, globalne promjene, ekološke krize, itd).
HS1ISTCIV Istorija civilizacije 5 Da
Fond časova: 45+15

Sadržina je podijeljena u nekoliko djelova, pa će tako studenti, nakon što budu upoznati sa osnovnim karakteristikama ovog predmeta izučavati, ponaosob, svaku savremenu civilizaciju i njena dostignuća – civilizacije Mesopotamije, Egipta, judaizam; islam i muslimanski svijet; indijsku civilizaciju; civilizaciju Dalekog istoka; kinesku kulturu i politiku; južnoameričku civilizaciju itd.
HS1SPS Savremeni politički sistemi 5 Da
Fond časova: 45+15

Овај наставни предмет разматра кључна обележја савремених политичких система кроз анализу утицајних теорија упоредне политике и праксе демократских земаља. Предмет анализе су модели демократије – већинска (Вестминстерска) демократија и демократија консензуса – и различити облици демократских политичких установа. Размотрићемо функционисање и последице парламентаризма, президенцијализма и полупредседничког система, једностраначких и вишестраначких влада, парламената и конгреса, већинских и пропорционалних изборних система, двостраначког и вишестраначког система, федералне и унитарне државе, као и плуралистичког и корпоративног система интересних група. Ове теме илустроваћемо утицајним примерима из савремене упоредне политике: британског парламентаризма, швајцарске консензуалне демократије, америчког президенцијализма, француског полупредседничког система и других старих и нових демократија у различитим светским регионима.
AP1 Akademsko pismo I 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
VPS1 Veliki pravni sistemi 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG01 Engleski jezik - 1 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM01 Njemački jezik - 1 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP01 Arapski jezik - 1 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR01 Turski jezik - 1. semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
EPS01 Španski jezik - 1. semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu

2. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
PSCG Politički sistem Crne Gore 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS1POLS Politička sociologija 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS1IE Istorija Evrope 5 Da
Fond časova: 45

Sadržina predmeta je podijeljena na više djelova, prema periodima ključnim za istoriju Evrope. Tako, studenti će izučavati evropsku istoriju od antike, istorije srednjeg vijeka, razdoblja renesanse i reformacije, period Francuske revolucije i istoriju XX vijeka. Takođe, uporedo sa svakim istorijskim periodom biće izučavane i ideologije karakteristične za to razdoblje.
ISTPOLI Istorija političkih ideja 6 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS1PICG Politička istorija Crne Gore 5 Da
Fond časova: 45

Sadržina ovog predmeta podijeljena je na nekoliko djelova i to: period kneza Jovana Vladimira, proglašenja Duklje za kraljevinu od strane Pape u XI vijeku, period vladavine Balšića i Crnojevića Zetom, godine sukoba sa Turcima, dolazak porodice Petrović karjem XVII vijeka; vladavina vladike Petra II Petrovića Njegoša, kneza Danila, sticanje nezavisnosti i oslobođenje od turske vlasti na Berlinskom kongresu, vladavina kralja Nikole, period političke istorije od I do II svjetskog rata, period poslije drugog svjetskog rata i, na kraju, period obnove ideje nezavisnosti i konačnog rješenja crnogorskog državnog pitanja.
UKP Uvod u kreativno pisanje 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG02 Engleski jezik - 2 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM02 Njemački jezik - 2 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP02 Arapski jezik - 2 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
POR02 Portugalski jezik - 2 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu

3. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
UMO Uvod u međunarodne odnose 6 Da
Fond časova: 45+30

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS2MB Međunarodna bezbjednost 5 Da
Fond časova: 30+30

Sadržina predmeta polazi od određenja pojma međunarodne bezbjednosti, odnosa nacionalne i međunarodne bezbjednosti, kao i istorijskih izvora izučavanja međunarodne bezbjednosti. Dalje, studenti će biti upoznati i sa problemima međunarodne bezbjednosti (terorizam, etnički sukobi, oružje za masovno uništavanje, asimetrični ratovi), nevojnim izvorima ugrožavanja međunarodne bezbjednosti (organizovani kriminal, ilegalne migracije, ekološke prijetnje), institucijama međunarodne bezbjednosti (UN, EU, NATO). Na kraju, biće riječi i o bezbjednosti na jugoistoku Evrope, kao i Crnoj Gori i međunarodnoj bezbjednosti.
HS2MJP Međunarodno javno pravo 5 Da
Fond časova: 30+30

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS2UUG Uvod u geopolitiku 5 Da
Fond časova: 30+30

Cilj ovog predmeta je proučavanje geopolitičkih i geostrateških odnosa u savremenom svijetu. Objekt proučavanja političke geografije, geopolitike I geostrategije je država kao politička tvorevina. Naglasak se stavlja na proučavanje istorije geopolitike i geostrategije, dviju disciplina koje su najviše povezane s globalnim geostrateškim pogledima i ratovima XX vijeka. U okviru predmeta proučavaju se savremeni ratovi za strateške resurse, problemi podjele svijeta, interesne sfere velikih sila, geopolitički poredak, geostrateške regije savremenog svijeta, s posebnim naglaskom na ona područja koja predstavljaju izazove savremene globalne sigurnosti. Kroz pomenute teme, studenti upoznaju metodološki aparat savremenih geopolitičkih i geostrateških analiza.
SP Uvod u spoljnu politiku 5 Da
Fond časova: 30+30

Nema dodatnih informacija o predmetu
PI2 Poslovna informatika 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP03 Arapski jezik - 3 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG03 Engleski jezik - 3 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM03 Njemački jezik - 3 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR03 Turski jezik - 3. semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ESP03 Španski jezik - 3. semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu

4. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
HS2ISTDIP Istorija diplomatije 6 Da
Fond časova: 30+15

Predmet slušaju i polažu studenti HS oba smjera: 1. Smjer MEDJUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA i 2.Smjer BEZBJEDNOST
HS3DLJP Ljudska prava 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ODIPLMEĐPRE Osnovi diplomatije i međunarodno pregovaranje 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS2EURATL Evroatlantizam 5 Da
Fond časova: 30+15

Sadržina polazi od uvoda u kurs i definisanja euroatlantizma, da bi se, potom, studenti upoznali sa svjetskom situacijom u periodu poslije II svjetskog rata. Dalje, biće riječi o nastanku NATO-a, bipolarnim međunarodnim odnosima, hladnom ratu. Potom, razmatraju se evropske odbrambene snage, odnos SAD i Evrope, partnerstvo za mir i širenje NATO-a. Na kraju, posebno se razmatraju sljedeća pitanja: NATO i jugoistočna Evropa i NATO i Crna Gora.
ME Medijska etika 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG04 Engleski jezik - 4 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM04 Njemački jezik - 4 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP04 Arapski jezik - 4 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
POR04 Portugalski jezik - 4 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS1MPI Moderne političke ideologije 5 Da
Fond časova: 10+15

Sadržina predmeta polazi od pojma, istorije i savremenog određenja ideologije. Takođe, izučava se ideologija kao kulturni sistem i multidisciplinarni pristup ideologiji. Dalje, izučavaju se posebno sljedeće ideologije: liberalizam i neoliberalizam, konzervativizam i neokonzervativizam, socijalizam i socijaldemokratija, nacionalizam, totalitarizam, ekologizam i feminizam, globalizacijske ideologije i ideologije XXI vijeka.

5. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
HS3BOEP Osnovi prava EU 6 Da
Fond časova: 45

Obavezan predmet za studente oba smjera.
HS2IDCG Istorija diplomatije Crne Gore 5 Da
Fond časova: 30

Predmet slušaju i polažu studenti HS smjera MEDJUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA.
Sadržina predmeta se sastoji od periodizacije diplomatije Crne Gore. Potom, razmatraju se spoljnopolitičke veze, izaslaničke misije, specijalne misije (ad hoc diplomatije), konzularne službe i inostrana diplomatska predstavništva. Takođe, studenti će biti upoznati sa diplomatijom Crne Gore prema vremenskim epohama, s posebnim osvrtom na savremenu diplomatiju Crne Gore.
SMO Savremeni međunarodni odnosi 5 Da
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ISTBALODNHS05 Istorija balkanskih odnosa 5 Da
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS3MO Međunarodne organizacije 5 Da
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP05 Arapski jezik - 5 semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG05 Engleski jezik - 5 semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ESP 05 Španski jezik - 5. semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ITA05 Italijanski jezik - 5. semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
KIN05 Kineski jezik - 5. semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR05 Turski jezik - 5. semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM05 Njemački jezik - 5 semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS3ENGSI Engleski jezik - stručni I 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ET03IZ Etika 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu

6. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
HS3DPOLTEO Savremene političke teorije 6 Da
Fond časova: 45

Obavezan predmet za studente smjera MEDJUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA
GLB03 Globalizacija 5 Da
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS3DGEIMEO Globalna ekonomija i medjunarodni ekonomski odnosi 5 Da
Fond časova: 30

Obavezan predmet za studente smjera MEDJUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA
DPDP03 Diplomatsko pravo i diplomatska profesija 5 Da
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
PPEU Politika proširenja Evropske unije 5 Da
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG06 Engleski jezik - 6 semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM06 Njemački jezik - 6 semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
POR06 Portugalski jezik - 6 semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP06 Arapski jezik - 6 semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ESP 06 Španski jezik - 6. semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
KIN06 Kineski jezik - 6. semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR06 Turski jezik - 6. semestar 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS3ENGSII Engleski jezik - stručni II 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
KOM Komunikologija 4 Ne
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu

1. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
HS1UUP Uvod u politiku 6 Da
Fond časova: 45+15

Polazi se od određenja politike, iznose se osnove učenja o politici i izučavaju politička kultura i politički identitet. Dalje, studenti se upoznaju sa političkom participacijom i politikom i društvenom promjenom. Potom se definišu vlast, moć, autoritet i legitimnost, kao i politička misao i političke ideologije. Takođe, studenti će izučavati i demokratiju, pojam države i političke stranke, a na kraju će biti riječi i o međunarodnoj politici i procesima globalizacije.
HS1SOC Sociologija 5 Da
Fond časova: 45+15

Predmet obuhvata metode sociologije i sociološke teorije, društvene pojmove kao što su kultura, društvo i pojedinac, tipovi društva, društvena interakcija, karakteristike savremene sociološke misli, društvene podjele i savremene društvene pojave (rat, masovni mediji, revolucije, globalne promjene, ekološke krize, itd).
HS1ISTCIV Istorija civilizacije 5 Da
Fond časova: 45+15

Sadržina je podijeljena u nekoliko djelova, pa će tako studenti, nakon što budu upoznati sa osnovnim karakteristikama ovog predmeta izučavati, ponaosob, svaku savremenu civilizaciju i njena dostignuća – civilizacije Mesopotamije, Egipta, judaizam; islam i muslimanski svijet; indijsku civilizaciju; civilizaciju Dalekog istoka; kinesku kulturu i politiku; južnoameričku civilizaciju itd.
HS1SPS Savremeni politički sistemi 5 Da
Fond časova: 45+15

Овај наставни предмет разматра кључна обележја савремених политичких система кроз анализу утицајних теорија упоредне политике и праксе демократских земаља. Предмет анализе су модели демократије – већинска (Вестминстерска) демократија и демократија консензуса – и различити облици демократских политичких установа. Размотрићемо функционисање и последице парламентаризма, президенцијализма и полупредседничког система, једностраначких и вишестраначких влада, парламената и конгреса, већинских и пропорционалних изборних система, двостраначког и вишестраначког система, федералне и унитарне државе, као и плуралистичког и корпоративног система интересних група. Ове теме илустроваћемо утицајним примерима из савремене упоредне политике: британског парламентаризма, швајцарске консензуалне демократије, америчког президенцијализма, француског полупредседничког система и других старих и нових демократија у различитим светским регионима.
AP1 Akademsko pismo I 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
OSNKRE1 Osnovi kreativnosti 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG01 Engleski jezik - 1 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM01 Njemački jezik - 1 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
EPS01 Španski jezik - 1. semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR01 Turski jezik - 1. semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP01 Arapski jezik - 1 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu

2. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
ISTPOLI Istorija političkih ideja 6 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS1PICG Politička istorija Crne Gore 5 Da
Fond časova: 30+15

Sadržina ovog predmeta podijeljena je na nekoliko djelova i to: period kneza Jovana Vladimira, proglašenja Duklje za kraljevinu od strane Pape u XI vijeku, period vladavine Balšića i Crnojevića Zetom, godine sukoba sa Turcima, dolazak porodice Petrović karjem XVII vijeka; vladavina vladike Petra II Petrovića Njegoša, kneza Danila, sticanje nezavisnosti i oslobođenje od turske vlasti na Berlinskom kongresu, vladavina kralja Nikole, period političke istorije od I do II svjetskog rata, period poslije drugog svjetskog rata i, na kraju, period obnove ideje nezavisnosti i konačnog rješenja crnogorskog državnog pitanja.
PSCG Politički sistem Crne Gore 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS1IE Istorija Evrope 5 Da
Fond časova: 30+15

Sadržina predmeta je podijeljena na više djelova, prema periodima ključnim za istoriju Evrope. Tako, studenti će izučavati evropsku istoriju od antike, istorije srednjeg vijeka, razdoblja renesanse i reformacije, period Francuske revolucije i istoriju XX vijeka. Takođe, uporedo sa svakim istorijskim periodom biće izučavane i ideologije karakteristične za to razdoblje.
HS1POLS Politička sociologija 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
KP02 Uvod u kreativno pisanje 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG02 Engleski jezik - 2 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM02 Njemački jezik - 2 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
POR02 Portugalski jezik - 2 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP02 Arapski jezik - 2 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu

3. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
UMO Uvod u međunarodne odnose 6 Da
Fond časova: 45+30

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS2MJP Međunarodno javno pravo 5 Da
Fond časova: 30+30

Nema dodatnih informacija o predmetu
OSJ Uvod u odnose s javnošću 5 Da
Fond časova: 30+30

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS2UUG Uvod u geopolitiku 5 Da
Fond časova: 30+30

Cilj ovog predmeta je proučavanje geopolitičkih i geostrateških odnosa u savremenom svijetu. Objekt proučavanja političke geografije, geopolitike I geostrategije je država kao politička tvorevina. Naglasak se stavlja na proučavanje istorije geopolitike i geostrategije, dviju disciplina koje su najviše povezane s globalnim geostrateškim pogledima i ratovima XX vijeka. U okviru predmeta proučavaju se savremeni ratovi za strateške resurse, problemi podjele svijeta, interesne sfere velikih sila, geopolitički poredak, geostrateške regije savremenog svijeta, s posebnim naglaskom na ona područja koja predstavljaju izazove savremene globalne sigurnosti. Kroz pomenute teme, studenti upoznaju metodološki aparat savremenih geopolitičkih i geostrateških analiza.
MKGI Mediji i kultura govora I 5 Da
Fond časova: 30+30

Nema dodatnih informacija o predmetu
PI2 Poslovna informatika 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG03 Engleski jezik - 3 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP03 Arapski jezik - 3 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM03 Njemački jezik - 3 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR03 Turski jezik - 3. semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ESP03 Španski jezik - 3. semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu

4. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
KOM Komunikologija 6 Da
Fond časova: 45+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ME Medijska etika 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
UEMNM Uvod u ekonomiju i menadžment novih medija 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS3DLJP Ljudska prava 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
MKGII Mediji i kultura govora II 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS2OD Osnovi diplomatije 4 Ne
Fond časova: 15+15

Predmet slušaju i polažu studenti oba smjera HS -1. MEDJUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA i 2.BEZBJEDNOST
Prilikom izučavanja ovog predmeta studenti će se upoznati sa pojmom, predmetom i značajem diplomatije, istorijom diplomatske djelatnosti, funkcijama diplomatije (pregovaračka i informativna funkcija), načinom diplomatskog djelovanja, savremenim tendencijama i strategijama diplomatskog djelovanja, itd.
ENG04 Engleski jezik - 4 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM04 Njemački jezik - 4 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP04 Arapski jezik - 4 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
POR04 Portugalski jezik - 4 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS2UPS Uvod u psihologiju 5 Ne
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ODIPLMEĐPRE Osnovi diplomatije i međunarodno pregovaranje 4 Ne
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu

5. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
SPH Socijalna psihologija 6 Da
Fond časova: 45+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
HSRET Retorika 5 Da
Fond časova: 45+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
KR Komunikacija i reklama 5 Da
Fond časova: 45+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
PM Politički marketing 5 Da
Fond časova: 45+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
PSHKOM Psihologija komunikacije 5 Da
Fond časova: 45+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ET03IZ Etika 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG05 Engleski jezik - 5 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ESP 05 Španski jezik - 5. semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM05 Njemački jezik - 5 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR05 Turski jezik - 5. semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP05 Arapski jezik - 5 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu

6. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
TOJ Tehnike odnosa s javnošću 6 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
GLB03 Globalizacija 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
KK Korporativno komuniciranje 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ST Statistika 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
MOU Mediji, oglašavanje i umjetnost 5 Da
Fond časova: 30+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG06 Engleski jezik - 6 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP06 Arapski jezik - 6 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
POR06 Portugalski jezik - 6 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM06 Njemački jezik - 6 semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
DPDP03 Diplomatsko pravo i diplomatska profesija 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR06 Turski jezik - 6. semestar 4 Ne
Fond časova: 15+15

Nema dodatnih informacija o predmetu

1. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
HS1UUP Uvod u politiku 6 Da
Fond časova: 45

Polazi se od određenja politike, iznose se osnove učenja o politici i izučavaju politička kultura i politički identitet. Dalje, studenti se upoznaju sa političkom participacijom i politikom i društvenom promjenom. Potom se definišu vlast, moć, autoritet i legitimnost, kao i politička misao i političke ideologije. Takođe, studenti će izučavati i demokratiju, pojam države i političke stranke, a na kraju će biti riječi i o međunarodnoj politici i procesima globalizacije.
AP1 Akademsko pismo I 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS1SOC Sociologija 5 Da
Fond časova: 45

Predmet obuhvata metode sociologije i sociološke teorije, društvene pojmove kao što su kultura, društvo i pojedinac, tipovi društva, društvena interakcija, karakteristike savremene sociološke misli, društvene podjele i savremene društvene pojave (rat, masovni mediji, revolucije, globalne promjene, ekološke krize, itd).
HS1ISTCIV Istorija civilizacije 5 Da
Fond časova: 45

Sadržina je podijeljena u nekoliko djelova, pa će tako studenti, nakon što budu upoznati sa osnovnim karakteristikama ovog predmeta izučavati, ponaosob, svaku savremenu civilizaciju i njena dostignuća – civilizacije Mesopotamije, Egipta, judaizam; islam i muslimanski svijet; indijsku civilizaciju; civilizaciju Dalekog istoka; kinesku kulturu i politiku; južnoameričku civilizaciju itd.
HS1SPS Savremeni politički sistemi 5 Da
Fond časova: 45

Овај наставни предмет разматра кључна обележја савремених политичких система кроз анализу утицајних теорија упоредне политике и праксе демократских земаља. Предмет анализе су модели демократије – већинска (Вестминстерска) демократија и демократија консензуса – и различити облици демократских политичких установа. Размотрићемо функционисање и последице парламентаризма, президенцијализма и полупредседничког система, једностраначких и вишестраначких влада, парламената и конгреса, већинских и пропорционалних изборних система, двостраначког и вишестраначког система, федералне и унитарне државе, као и плуралистичког и корпоративног система интересних група. Ове теме илустроваћемо утицајним примерима из савремене упоредне политике: британског парламентаризма, швајцарске консензуалне демократије, америчког президенцијализма, француског полупредседничког система и других старих и нових демократија у различитим светским регионима.
VPS1 Veliki pravni sistemi 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG01 Engleski jezik - 1 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM01 Njemački jezik - 1 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
EPS01 Španski jezik - 1. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
POR01 Portugalski jezik - 1 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
KIN01 Kineski jezik - 1. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR01 Turski jezik - 1. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP01 Arapski jezik - 1 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ITA01 Italijanski jezik - 1. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu

2. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
ISTPOLI Istorija političkih ideja 6 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS1PICG Politička istorija Crne Gore 5 Da
Fond časova: 45

Sadržina ovog predmeta podijeljena je na nekoliko djelova i to: period kneza Jovana Vladimira, proglašenja Duklje za kraljevinu od strane Pape u XI vijeku, period vladavine Balšića i Crnojevića Zetom, godine sukoba sa Turcima, dolazak porodice Petrović karjem XVII vijeka; vladavina vladike Petra II Petrovića Njegoša, kneza Danila, sticanje nezavisnosti i oslobođenje od turske vlasti na Berlinskom kongresu, vladavina kralja Nikole, period političke istorije od I do II svjetskog rata, period poslije drugog svjetskog rata i, na kraju, period obnove ideje nezavisnosti i konačnog rješenja crnogorskog državnog pitanja.
HS1POLS Politička sociologija 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS1IE Istorija Evrope 5 Da
Fond časova: 45

Sadržina predmeta je podijeljena na više djelova, prema periodima ključnim za istoriju Evrope. Tako, studenti će izučavati evropsku istoriju od antike, istorije srednjeg vijeka, razdoblja renesanse i reformacije, period Francuske revolucije i istoriju XX vijeka. Takođe, uporedo sa svakim istorijskim periodom biće izučavane i ideologije karakteristične za to razdoblje.
PSCG Politički sistem Crne Gore 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
KP02 Uvod u kreativno pisanje 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG02 Engleski jezik - 2 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM02 Njemački jezik - 2 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ESP02 Španski jezik - 2. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ITA02 Italijanski jezik - 2. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
POR02 Portugalski jezik - 2 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
KIN02 Kineski jezik - 2. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP02 Arapski jezik - 2 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR02 Turski jezik - 2. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu

3. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
UMO Uvod u međunarodne odnose 6 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS2MB Međunarodna bezbjednost 5 Da
Fond časova: 45

Sadržina predmeta polazi od određenja pojma međunarodne bezbjednosti, odnosa nacionalne i međunarodne bezbjednosti, kao i istorijskih izvora izučavanja međunarodne bezbjednosti. Dalje, studenti će biti upoznati i sa problemima međunarodne bezbjednosti (terorizam, etnički sukobi, oružje za masovno uništavanje, asimetrični ratovi), nevojnim izvorima ugrožavanja međunarodne bezbjednosti (organizovani kriminal, ilegalne migracije, ekološke prijetnje), institucijama međunarodne bezbjednosti (UN, EU, NATO). Na kraju, biće riječi i o bezbjednosti na jugoistoku Evrope, kao i Crnoj Gori i međunarodnoj bezbjednosti.
HS2MJP Međunarodno javno pravo 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS2UUG Uvod u geopolitiku 5 Da
Fond časova: 45

Cilj ovog predmeta je proučavanje geopolitičkih i geostrateških odnosa u savremenom svijetu. Objekt proučavanja političke geografije, geopolitike I geostrategije je država kao politička tvorevina. Naglasak se stavlja na proučavanje istorije geopolitike i geostrategije, dviju disciplina koje su najviše povezane s globalnim geostrateškim pogledima i ratovima XX vijeka. U okviru predmeta proučavaju se savremeni ratovi za strateške resurse, problemi podjele svijeta, interesne sfere velikih sila, geopolitički poredak, geostrateške regije savremenog svijeta, s posebnim naglaskom na ona područja koja predstavljaju izazove savremene globalne sigurnosti. Kroz pomenute teme, studenti upoznaju metodološki aparat savremenih geopolitičkih i geostrateških analiza.
SP Uvod u spoljnu politiku 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
PI2 Poslovna informatika 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG03 Engleski jezik - 3 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM03 Njemački jezik - 3 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ESP03 Španski jezik - 3. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
POR03 Portugalski jezik - 3 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP03 Arapski jezik - 3 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
KIN03 Kineski jezik - 3. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR03 Turski jezik - 3. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ITA03 Italijanski jezik - 3. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu

4. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
HS2IEI Istorija evropske integracije 6 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
ODIPLMEĐPRE Osnovi diplomatije i međunarodno pregovaranje 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS2OES Osnovi ekonomskog sistema EU 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS2POLSISEU Osnovi političkog sistema i institucije EU 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS3DLJP Ljudska prava 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG04 Engleski jezik - 4 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM04 Njemački jezik - 4 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ESP04 Španski jezik - 4. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
POR04 Portugalski jezik - 4 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
KIN04 Kineski jezik - 4. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP04 Arapski jezik - 4 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR04 Turski jezik - 4. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ITA04 Italijanski jezik - 4. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS2EURATL Evroatlantizam 4 Ne
Fond časova: 30

Sadržina polazi od uvoda u kurs i definisanja euroatlantizma, da bi se, potom, studenti upoznali sa svjetskom situacijom u periodu poslije II svjetskog rata. Dalje, biće riječi o nastanku NATO-a, bipolarnim međunarodnim odnosima, hladnom ratu. Potom, razmatraju se evropske odbrambene snage, odnos SAD i Evrope, partnerstvo za mir i širenje NATO-a. Na kraju, posebno se razmatraju sljedeća pitanja: NATO i jugoistočna Evropa i NATO i Crna Gora.

5. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
HS3KJPEU Kreiranje javnih politika u EU 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS3BOEP Osnovi prava EU 6 Da
Fond časova: 45

Obavezan predmet za studente oba smjera.
HS3LOBZAG Lobiranje i zagovaranje interesa u EU 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS3EVROP Evropeizacija 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS3EPK Evropska politička kultura 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
SMO Savremeni međunarodni odnosi 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG05 Engleski jezik - 5 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM05 Njemački jezik - 5 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ITA05 Italijanski jezik - 5. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ESP 05 Španski jezik - 5. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
POR05 Portugalski jezik - 5 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
KIN05 Kineski jezik - 5. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP05 Arapski jezik - 5 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR05 Turski jezik - 5. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS3ENGSI Engleski jezik - stručni I 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu

6. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
HS3BALKAN Evropa i Balkan 6 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
PPEU Politika proširenja Evropske unije 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
GLB03 Globalizacija 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS3PREG Pregovaranje sa Evropskom unijom 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS3CGEU Crna Gora i evropske integracije 5 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
DPDP03 Diplomatsko pravo i diplomatska profesija 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ENG06 Engleski jezik - 6 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
NJEM06 Njemački jezik - 6 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ITA06 Italijanski jezik - 6. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ESP 06 Španski jezik - 6. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
POR06 Portugalski jezik - 6 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
KIN06 Kineski jezik - 6. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
ARP06 Arapski jezik - 6 semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
TR06 Turski jezik - 6. semestar 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
HS3ENGSII Engleski jezik - stručni II 4 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu