Predmeti

UMO
Uvod u međunarodne odnose

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30 + 15
Smjer: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: