Novosti sa fakulteta

Master studije
Uvid javnosti - Ivan Stijepović
26
Sep
'22
Uvid javnosti - Ivan Stijepović
26 Sep '22
Magistarski rad sa naslovom "Međunarodna policijska saradnja Interpola i Crne Gore" studenta Ivana Stijepovića se nalazi na uvid javnosti u trajanju od 15 dana u Biblioteci UDG-a.
Saznajte više
Osnovne studije
Odbrana doktorske disertacije - Ida Kolinović
23
Sep
'22
Odbrana doktorske disertacije - Ida Kolinović
23 Sep '22
Javna odbrana doktorske disertacije sa naslovom "Porodično nasilje kao faktor rizika za ljudsku bezbjednost" kandidatkinje Ide Kolinović će se održati u srijedu 28.10. sa početkom u 10 časova u Galeriji. Komisiju za odbranu čine: prof. dr Olivera Injac (mentor), prof. dr Zoran Stojanović (predsjednik Komisije), prof. dr Ana Čekerevac (članica Komsiije).
Saznajte više
Osnovne studije
Recezentski izvještaj - Kristina Bojanović
22
Sep
'22
Recezentski izvještaj - Kristina Bojanović
22 Sep '22
Obavještava se javnost da je, shodno članu 21 Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor u akademska zvanja, na uvid javnosti dostupan recenzentski izvještaj komisije u sastavu: prof. dr Čedomir Čupić, prof. dr Sonja Tomović-Šundić i prof. dr Ilija Vujačić, u postupku izbora jednog nastavnika u akademsko zvanje docenta iz oblasti etike, estetike, teorije kulture i rodnih studija za kandidatkinju dr Kristinu Bojanović. Izvještaj ...
Saznajte više
Osnovne studije
Opravdano odsustvo sa nastave - Obavještenje
19
Sep
'22
Opravdano odsustvo sa nastave - Obavještenje
19 Sep '22
Svi studenti Humanističkih studija koji su u radnom odnosu ili se profesionalno bave sportom potrebno je da dostave potvrde u periodu od 20. septembra do 23. septembra, kako bi bili oslobođeni prisustva nastavi u zimskom semestru, studijske 2022/23. godine. Uz potvrdu iz firme, potrebno je dostaviti kopiju radne knjižice (prva stranica sa imenom i stranica na kojoj je pečat firme sa datumom otpočinjanja radnog odnosa), i original radne knjižice ...
Saznajte više
Osnovne studije
Nastava iz predmeta Uvod u spoljnu politiku na II godini
18
Sep
'22
Nastava iz predmeta Uvod u spoljnu politiku na II godini
18 Sep '22
Obavještavaju se studenti da nastava na predmetu Uvod u spoljnu politiku neće biti održana u ponedjeljak, 19. septembra 2022. godine zbog bolesti predavača. Časovi će biti naknadno održani.
Saznajte više
Osnovne studije
Prijava ispita - Vanredni ispitni rok (MASTER STUDIJE)
17
Sep
'22
Prijava ispita - Vanredni ispitni rok (MASTER STUDIJE)
17 Sep '22
"Obavještavaju se studenti master studija da je prijava ispita u vanrednom ispitnom roku otvorena od subote 17.09. do petka 23.09. Vanredni ispitni rok će biti organizovan u posljednjoj sedmici septembra 2022. godine. Raspored ispita će biti objavljen nakon završene prijave.
Saznajte više
Osnovne studije
Humanističke studije raspisuju Konkurs  za upis nove generacije studenata na:
16
Sep
'22
Humanističke studije raspisuju Konkurs za upis nove generacije studenata na:
16 Sep '22
MASTER STUDIJE Raspisuje se konkurs za upis na dvogodišnje akademske master studije na Humanističkim studijama. Pravo prijave na konkurs za upis na dvogodišnje master studije imaju studenti koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (diploma osnovnih studija u obimu od najmanje 180 ECTS kredita), iz odgovarajuće oblasti nauka. Kandidati koji na dan upisa imaju 180 + 60, odnosno 240 ECTS, iz odgovaraju...
Saznajte više
Osnovne studije
Raspored nastave za osnovne studije - Zimski semestar 2022/23.
15
Sep
'22
Raspored nastave za osnovne studije - Zimski semestar 2022/23.
15 Sep '22
Obavještavaju se studenti da se u sekciji "DOWNLOAD" nalazi raspored nastave za osnovne studije za zimski semestar 2022/23. godine.
Saznajte više
Osnovne studije
Apsolventski rok
14
Sep
'22
Apsolventski rok
14 Sep '22
Obavještavaju se studenti da je odlukom Naučno-nastavnog vijeća utvrđen apsolventski rok. Pravo prijave apsolventskog roka imaju studenti kojima su do okončanja osnovnih studija, odnosno do odbrane specijalističkog rada, ostala nepoložena dva ispita, a koje su odslušali u prethodnoj studijskoj godini. Prijavljivanje ispita koje student nije slušao i prijavio tokom 2021/2022. godine, povlači disciplinsku odgovornost. Prijave vršiti na e-mail...
Saznajte više
Osnovne studije
ORJENTACIONA NASTAVA ZA NOVOUPISANU GENERACIJU
14
Sep
'22
ORJENTACIONA NASTAVA ZA NOVOUPISANU GENERACIJU
14 Sep '22
Orjentaciona nastava za studentkinje i studente prve godine, biće održana u četvrtak i petak, 15. i 16. septembra. Studenti i studentkinje su, po fakultetima, podijeljeni u tri grupe. U priloženom fajlu su date grupe fakulteta, kao i raspored za svaku od njih. Molimo vas da pažljivo pročitate raspored za svoju grupu, za oba dana. Studentkinje i studenti su u obavezi da na orjentacionu nastavu donesu svesku A4 formata i olovku. Stu...
Saznajte više
Osnovne studije
Info dan - master studije
9
Sep
'22
Info dan - master studije
9 Sep '22
Pozivamo sve zainteresovane studente na Info dan 14. septembra sa početkom u 11h u A1. Info dan će biti organizovan povodom prezentacije akademskih dvogodišnjih master programa na Humanističkim studijama UDG. Na info danu će biti predstavljeni:
• Nastavni planovi i programi studijskih programa;
• Predavači na studijskim programima, način rada, raspoložive mogućnosti razmjene i vannastavne aktivnosti;
• Uslovi upisa, način plaćanja školarine i ...
Saznajte više
Osnovne studije
Recenzentski Izvještaj Na Uvod Javnosti
9
Sep
'22
Recenzentski Izvještaj Na Uvod Javnosti
9 Sep '22
Obavještava se javnost da je, shodno članu 21 Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor u akademska zvanja, na uvid javnosti dostupan recenzentski izvještaj komisije u sastavu: prof. dr Milan Podunavac, prof. dr Dragan Đukanović i prof. dr Tanja MIščević, u postupku izbora jednog nastavnika u akademsko zvanje docenta iz oblasti međunarodnih odnosa i evropskih studija, za kandidatkinju dr Nikoletu Đukanović. Izvještaj je dostupan...
Saznajte više
Osnovne studije
Početak studijske 2022/23. godine
7
Sep
'22
Početak studijske 2022/23. godine
7 Sep '22
Orjentaciona nastava za novoupisanu generaciju studenata i studentkinja će biti održana 15. i 16. septembra. Prisustvo orjentacionoj nastavi je obavezno. Nastava u studijskoj 2022/23. godini će početi u ponedjeljak, 19. septembra.
Saznajte više
Osnovne studije
Konkurs za treći upisni rok (studijska 2022/23. godina)
1
Sep
'22
Konkurs za treći upisni rok (studijska 2022/23. godina)
1 Sep '22
Objavljen je Konkurs za upis studenata i studentkinja u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2022/23. godinu. Upis će biti održan od 2. - 5. septembra. Dokumentacija za upis u I godinu studija se može podnositi na dva načina: fizičkim dolaskom u zgradu UDG i elektronskim putem. U nastavku možete naći detaljne informacije o upisu.
Saznajte više