Novosti sa fakulteta

Master studije
Uvid javnosti - Ivan Stijepović
26
Sep
'22
Uvid javnosti - Ivan Stijepović
26 Sep '22
Magistarski rad sa naslovom "Međunarodna policijska saradnja Interpola i Crne Gore" studenta Ivana Stijepovića se nalazi na uvid javnosti u trajanju od 15 dana u Biblioteci UDG-a.
Saznajte više
Osnovne studije
Odbrana doktorske disertacije - Ida Kolinović
23
Sep
'22
Odbrana doktorske disertacije - Ida Kolinović
23 Sep '22
Javna odbrana doktorske disertacije sa naslovom "Porodično nasilje kao faktor rizika za ljudsku bezbjednost" kandidatkinje Ide Kolinović će se održati u srijedu 28.09. sa početkom u 10 časova u Galeriji. Komisiju za odbranu čine: prof. dr Olivera Injac (mentor), prof. dr Zoran Stojanović (predsjednik Komisije), prof. dr Ana Čekerevac (članica Komsiije).
Saznajte više
Osnovne studije
Recezentski izvještaj - Kristina Bojanović
22
Sep
'22
Recezentski izvještaj - Kristina Bojanović
22 Sep '22
Obavještava se javnost da je, shodno članu 21 Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor u akademska zvanja, na uvid javnosti dostupan recenzentski izvještaj komisije u sastavu: prof. dr Čedomir Čupić, prof. dr Sonja Tomović-Šundić i prof. dr Ilija Vujačić, u postupku izbora jednog nastavnika u akademsko zvanje docenta iz oblasti etike, estetike, teorije kulture i rodnih studija za kandidatkinju dr Kristinu Bojanović. Izvještaj ...
Saznajte više
Osnovne studije
Opravdano odsustvo sa nastave - Obavještenje
19
Sep
'22
Opravdano odsustvo sa nastave - Obavještenje
19 Sep '22
Svi studenti Humanističkih studija koji su u radnom odnosu ili se profesionalno bave sportom potrebno je da dostave potvrde u periodu od 20. septembra do 23. septembra, kako bi bili oslobođeni prisustva nastavi u zimskom semestru, studijske 2022/23. godine. Uz potvrdu iz firme, potrebno je dostaviti kopiju radne knjižice (prva stranica sa imenom i stranica na kojoj je pečat firme sa datumom otpočinjanja radnog odnosa), i original radne knjižice ...
Saznajte više
Osnovne studije
Nastava iz predmeta Uvod u spoljnu politiku na II godini
18
Sep
'22
Nastava iz predmeta Uvod u spoljnu politiku na II godini
18 Sep '22
Obavještavaju se studenti da nastava na predmetu Uvod u spoljnu politiku neće biti održana u ponedjeljak, 19. septembra 2022. godine zbog bolesti predavača. Časovi će biti naknadno održani.
Saznajte više
Osnovne studije
Prijava ispita - Vanredni ispitni rok (MASTER STUDIJE)
17
Sep
'22
Prijava ispita - Vanredni ispitni rok (MASTER STUDIJE)
17 Sep '22
"Obavještavaju se studenti master studija da je prijava ispita u vanrednom ispitnom roku otvorena od subote 17.09. do petka 23.09. Vanredni ispitni rok će biti organizovan u posljednjoj sedmici septembra 2022. godine. Raspored ispita će biti objavljen nakon završene prijave.
Saznajte više
Osnovne studije
Raspored nastave za osnovne studije - Zimski semestar 2022/23.
15
Sep
'22
Raspored nastave za osnovne studije - Zimski semestar 2022/23.
15 Sep '22
Obavještavaju se studenti da se u sekciji "DOWNLOAD" nalazi raspored nastave za osnovne studije za zimski semestar 2022/23. godine.
Saznajte više
Osnovne studije
Apsolventski rok
14
Sep
'22
Apsolventski rok
14 Sep '22
Obavještavaju se studenti da je odlukom Naučno-nastavnog vijeća utvrđen apsolventski rok. Pravo prijave apsolventskog roka imaju studenti kojima su do okončanja osnovnih studija, odnosno do odbrane specijalističkog rada, ostala nepoložena dva ispita, a koje su odslušali u prethodnoj studijskoj godini. Prijavljivanje ispita koje student nije slušao i prijavio tokom 2021/2022. godine, povlači disciplinsku odgovornost. Prijave vršiti na e-mail...
Saznajte više
Osnovne studije
ORJENTACIONA NASTAVA ZA NOVOUPISANU GENERACIJU
14
Sep
'22
ORJENTACIONA NASTAVA ZA NOVOUPISANU GENERACIJU
14 Sep '22
Orjentaciona nastava za studentkinje i studente prve godine, biće održana u četvrtak i petak, 15. i 16. septembra. Studenti i studentkinje su, po fakultetima, podijeljeni u tri grupe. U priloženom fajlu su date grupe fakulteta, kao i raspored za svaku od njih. Molimo vas da pažljivo pročitate raspored za svoju grupu, za oba dana. Studentkinje i studenti su u obavezi da na orjentacionu nastavu donesu svesku A4 formata i olovku. Stu...
Saznajte više
Osnovne studije
Info dan - master studije
9
Sep
'22
Info dan - master studije
9 Sep '22
Pozivamo sve zainteresovane studente na Info dan 14. septembra sa početkom u 11h u A1. Info dan će biti organizovan povodom prezentacije akademskih dvogodišnjih master programa na Humanističkim studijama UDG. Na info danu će biti predstavljeni:
• Nastavni planovi i programi studijskih programa;
• Predavači na studijskim programima, način rada, raspoložive mogućnosti razmjene i vannastavne aktivnosti;
• Uslovi upisa, način plaćanja školarine i ...
Saznajte više
Osnovne studije
Recenzentski Izvještaj Na Uvod Javnosti
9
Sep
'22
Recenzentski Izvještaj Na Uvod Javnosti
9 Sep '22
Obavještava se javnost da je, shodno članu 21 Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor u akademska zvanja, na uvid javnosti dostupan recenzentski izvještaj komisije u sastavu: prof. dr Milan Podunavac, prof. dr Dragan Đukanović i prof. dr Tanja MIščević, u postupku izbora jednog nastavnika u akademsko zvanje docenta iz oblasti međunarodnih odnosa i evropskih studija, za kandidatkinju dr Nikoletu Đukanović. Izvještaj je dostupan...
Saznajte više
Osnovne studije
Početak studijske 2022/23. godine
7
Sep
'22
Početak studijske 2022/23. godine
7 Sep '22
Orjentaciona nastava za novoupisanu generaciju studenata i studentkinja će biti održana 15. i 16. septembra. Prisustvo orjentacionoj nastavi je obavezno. Nastava u studijskoj 2022/23. godini će početi u ponedjeljak, 19. septembra.
Saznajte više
Osnovne studije
Konkurs za treći upisni rok (studijska 2022/23. godina)
1
Sep
'22
Konkurs za treći upisni rok (studijska 2022/23. godina)
1 Sep '22
Objavljen je Konkurs za upis studenata i studentkinja u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2022/23. godinu. Upis će biti održan od 2. - 5. septembra. Dokumentacija za upis u I godinu studija se može podnositi na dva načina: fizičkim dolaskom u zgradu UDG i elektronskim putem. U nastavku možete naći detaljne informacije o upisu.
Saznajte više