Obavještenja

Osnovne studije
ORJENTACIONA NASTAVA ZA NOVOUPISANU GENERACIJU

Orjentaciona nastava za studentkinje i studente prve godine, biće održana u četvrtak i petak, 15. i 16. septembra. Studenti i studentkinje su, po fakultetima, podijeljeni u tri grupe.U priloženom fajlu su date grupe fakulteta, kao i raspored za svaku od njih. Molimo vas da pažljivo pročitate raspored za svoju grupu, za oba dana.Studentkinje i studenti su u obavezi da na orjentacionu nastavu donesu svesku A4 formata i olovku. Studentkinje i studenti koji ne budu imali svesku i olovku neće moći da prisustvuju predavanjima. Studentkinje i studenti su u obavezi da na orjentacionu nastavu donesu svesku A4 formata i olovku , u suprotnom neće moći da prisustvuju predavanjima.

Povezani fajlovi: