Obavještenja

Osnovne studije
Recezentski izvještaj - Kristina Bojanović

Obavještava se javnost da je, shodno članu 21 Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor u akademska zvanja, na uvid javnosti dostupan recenzentski izvještaj komisije u sastavu: prof. dr Čedomir Čupić, prof. dr Sonja Tomović-Šundić i prof. dr Ilija Vujačić, u postupku izbora jednog nastavnika u akademsko zvanje docenta iz oblasti etike, estetike, teorije kulture i rodnih studija za kandidatkinju dr Kristinu Bojanović.

Izvještaj je dostupan na uvid javnosti 30 dana, počev od 22.09.2022. godine, u biblioteci UDG i na sajtu Humanističkih studija (sekcija "download").