Obavještenja

Osnovne studije
Opravdano odsustvo sa nastave - Obavještenje

Svi studenti Humanističkih studija koji su u radnom odnosu ili se profesionalno bave sportom potrebno je da dostave potvrde u periodu od 20. septembra do 23. septembra, kako bi bili oslobođeni prisustva nastavi u zimskom semestru, studijske 2022/23. godine.
Uz potvrdu iz firme, potrebno je dostaviti kopiju radne knjižice (prva stranica sa imenom i stranica na kojoj je pečat firme sa datumom otpočinjanja radnog odnosa), i original radne knjižice na uvid, kao i ovjeren JPR obrazac od strane Poreske uprave.

Studenti koji se profesionalno bave sportom, takođe mogu biti oslobođeni nastave ukoliko do naznačenog datuma dostave potvrdu iz kluba, nedeljnji raspored treninga kao i raspored utakmica.

Studenti koji se zaposle u toku trajanja nastave ili neblagovremeno dostave traženu dokumentaciju, mogu biti oslobođeni prisustva nastavi ISKLJUČIVO od datuma kada dostave potrebna dokumenta.​
Dokumentacija se predaje radnim danima u terminu 10-14h u sali "Gostujući profesori" na prvom spratu.