Predmeti

SMO
Savremeni međunarodni odnosi

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Evropske studije

Angažovani predavači: