Predmeti

HS2MJP
Međunarodno javno pravo

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30+30
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija

Angažovani predavači: