Predmeti

EICG
Evropske integracije Crne Gore

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Komunikologija i mediji

Evropske integracije Crne Gore

Angažovani predavači: