Predmeti

IIME
Intelektualna istorija moderne Evrope

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Komunikologija i mediji

Intelektualna istorija moderne Evrope 

Angažovani predavači: