Predmeti

HS3DLJP
Ljudska prava

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30+15
Smjer: Međunarodni odnosi i diplomatija

Angažovani predavači: