Predmeti

IEIP
Istraživanje etniciteta (istraživački projekat)

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodna bezbjednost

Istraživanje etniciteta (istraživaćki projekat)

Angažovani predavači: