Predmeti

HS1IE
Istorija Evrope

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Komunikologija i mediji
Sadržina predmeta je podijeljena na više djelova, prema periodima ključnim za istoriju Evrope. Tako, studenti će izučavati evropsku istoriju od antike, istorije srednjeg vijeka, razdoblja renesanse i reformacije, period Francuske revolucije i istoriju XX vijeka. Takođe, uporedo sa svakim istorijskim periodom biće izučavane i ideologije karakteristične za to razdoblje.

Angažovani predavači: