Predmeti

ISTPOLI
Istorija političkih ideja

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: