Predmeti

ODIPLMEĐPRE
Osnovi diplomatije i međunarodno pregovaranje

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 20+10
Smjer: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: