Predmeti

KOM
Komunikologija

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30+15
Smjer: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: