Predmeti

HS4KiK
Kultura i komunikacija

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Modul: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: