Predmeti

AP1
Akademsko pismo I

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30+15
Smjer: Bezbjednost

Angažovani predavači: