Predavači

Docent
Doc. dr Vladimir Vujošević

Vladimir Vujošević rođen je 1986. godine u Podgorici. Filološku gimnaziju završio je u Podgorici, a studije filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši rad (iz oblasti filozofije jezika i epistemologije) na temu Vitgenštajn o tjelesnim osjetima i privatnom jeziku. Doktorske akademske studije (modul: književnost) na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je 26. maja 2018, odbranivši doktorski rad (iz oblasti anglistike i teorije žanrova) na temu Gotski motivi u prozi Fleneri O'Konor (pod mentorstvom prof. dr Radojke Vukčević). Od 2018. angažovan je kao saradnik u nastavi, a od 2021. kao docent  za predmete Američka književnost 1, Američka književnost 2, Engleska književnost 1, Engleska književnost 2, Engleska književnost 3, Engleska književnost 4, Američka anglosaksonska kultura 1 i Američka anglosaksonska kultura 2 na Filološkom fakultetu i Filozofija umjetnosti na Fakultetu umjetnosti Univerziteta Donja Gorica u Podgorici.

Naučni radovi objavljeni u časopisima koji su indeksirani na SCI/SCIE/SSCI/A&HCI listama:

Vujošević, V. (2024). The Alethic Status of Contradictions in Fictional Discourse. Organon F, 31(1), 60-89. https://www.organonf.com/journal/orgf-2024-31104/

Vujošević, V, Vukotić, D. (2023). The Paraleptic Effect. Primerjalna književnost. 46(3). 61-79. https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/view/9282

Vujošević, V. (2023). Pripovjedačko sveznanje i problem fikcionalne istinitosti devijantnih evaluacija. Filozofska istraživanja. 43(1). 171-188. https://hrcak.srce.hr/309358

Vujošević, V. (2021). Djevičina odaja: Lauretanske litanije u Joyceovu Portretu umjetnika u mladostiKnjiževna smotra. 33 (199(1)), 45-53. https://hrcak.srce.hr/260723

Vujošević, V. (2019). Jedna od onih krvavih priča: žanrovski identitet proze Flannery O'Connor. Književna smotra. 51 (191(1)),  51-60.  https://hrcak.srce.hr/225908

Publikacije u međunarodnim časopisima koji nisu indeksirani na  SCI/SCIE/SSCI/A&HCI listama:

Vujošević, V. (2021) Odsanjati košmar do kraja: modernizam, antitradicija i “jezik mrtvih”, Humanističke studije (9), str. 107-126, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1026067

Vujošević, V. (2019) Gotika kao književni sadržaj, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 67 (3), Novi Sad/Srbija, str. 789-802, ISSN: 0543-1220 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=858147

 Vujošević, V. (2019) Narativi (de)materijalizacije: gotska spektralizacija u »Beskrajnoj groznici« Fleneri OʼKonor, Filolog- časopis za jezik, književnost i kulturu, br20, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka / Bosna i Hercegovina, str. 483-498,  ISSN 1986-5864 E-ISSN 2233-1158 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=834445

Vujošević, V. (2019) Nevinost djece i tajni životi odraslih u prozi Flannery O'Connor, Anali Filološkog fakulteta, 31(2), Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd/Srbija, str. 11-29, Doi: 10.18485/analiff.2019.31.2.1 ISSN :522-8468 https://anali.fil.bg.ac.rs/index.php/anali/article/view/analiff-2019-31-2-1

Vujošević, V. (2016) Narativi svetosti u »Sili i slavi« Grahama GreeneaAnali Filološkog fakulteta, 28(2), Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd/Srbija, str. 93-106, Doi: 10.18485/analiff.2016.28.2.5, ISSN :522-8468 https://anali.fil.bg.ac.rs/index.php/anali/article/view/analiff-2016-28-2-5

Vujošević, V. (2015) Romantizovanje odsustva u »Staklenoj menažeriji« Tenesija Vilijamsa, CASCA, journal of social sciences, culture, and arts, 4 (1), ISSN 2334-6973, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=459624

 

Radovi na međunarodnim konferencijama

Vujošević, V. (2020) A Horror and a Phantasm: Heidegger Quotation as a Gothic Device in Flannery OʼConnorʼs »Good Country People«, Belgrade English Language and Literature Studies: BELLS90 Proceedings. Volume 2, Vol. 2, Article 9 (str. 121-132), COBISS.SR-ID 15904265 http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_ser/bells90/2020-2/bells90-2020-2-ch9.pdf

Vujošević, V. (2020) Freaks and Virgins: Hagiographical Context of Sexual Purity and Bodily Disfigurement in Flannery O'Connor's »A Temple of the Holy Ghost«, Language, Literature, Context /Jezik, književnost, kontekst (tematski zbornik radova), urednici: Prof. dr Vesna Lopičić / Prof. dr Biljana Mišić Ilić, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 731-743,  ISBN: 978-86-7379-526-3; https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2020/download/3081_e55b650a307ec61120a159c721691f65

Vujošević, V. (2019) Gotsko: estetička kategorija kao izraz krize humanističkog znanja, Estetika u humanističkom ključu: problemski okvir: zbornik radova, Beograd – Estetičko društvo Srbije, ISBN - 978-86-81712-01-6 /apstrakt u Estetika u humanističkom ključu [knjiga rezimea], Estetičko društvo Srbije, Beograd, godišnji skup 2019, str. 35, ISBN - 978-86-920749-7-4

Vujošević, V. (2020) Transnationality and Spatial Control: (De)sacralization of Space in Jhumpa Lahiri's »This Blessed House«, Transnationality in American Literature and American English, The Association for American Studies in South-East Europe, The Serbian Association for Anglo-American Studies, The Faculty for Media and Communications, Singidunum University, Belgrade, April 4th 2020, https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/978-86-6065-632-4.pdf#page=245

Vujošević, V. (2018) Gerovo raspeće i crna gargojla: univerzalna komedija i regionalna tragedija u prozi Fleneri O'Konor, Umetnost i kontekst: vrednosti – lokalno i univerzalno, Ogranak SANU, Niš / Udruženje Litera, 16. 11. 2018, Niš /Srbija, apstrakt, 47

Vujošević, V. (2020), Iskušenja slike, utjeha riječi: Luter i alegorija, Slika i reč – zbornik radova, godišnja konferencija Estetičkog društva Srbije, Beograd 

https://estetickodrustvosrbije.com/wp-content/uploads/2021/03/SLIKA-I-REC-zbornik-2020.pdf

dr Vladimir Vujošević
Predmeti
Kontakt podaci