Novosti sa fakulteta

Osnovne studije
POČETAK STUDIJSKE 2024/25. GODINE
17
Jul
'24
POČETAK STUDIJSKE 2024/25. GODINE
17 Jul '24
Orjentaciona nastava za studente i studentkinje novoupisane generacije će biti održana od 9. do 15. septembra. Raspored će biti objavljen u septembru, a prisustvo istoj je obavezno.
Saznajte više
Osnovne studije
Memorandum o saradnji - UNIGEM
16
Jul
'24
Memorandum o saradnji - UNIGEM
16 Jul '24
Univerzitet Donja Gorica i Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada Podgorica, zaključili su Memorandum o saradnji dana 14. juna 2024. godine.
Saznajte više
Osnovne studije
Aktivnosti u okviru projekta University and Gender Mainstreaming - UNIGEM
16
Jul
'24
Aktivnosti u okviru projekta University and Gender Mainstreaming - UNIGEM
16 Jul '24
Univerzitet Donja Gorica u okviru projekta Gender mainstreaming u visokom obrazovanju UNIGEM organizovao je tokom jula 2024. godine niz gostujućih radionica i predavanja u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici, invaliditeta iz rodne perspektive i ljudskih prava LGBTIQ osoba. Cilj ovih aktivnosti je edukacija nastavnog osoblja, kao i prilagođavanje nastavnih planova i programa ovim značajnim temama.
Saznajte više
Osnovne studije
DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ZA STUDIJSKU 2024/2025. GODINU
9
Jul
'24
DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ZA STUDIJSKU 2024/2025. GODIN...
9 Jul '24
Objavljen je Konkurs za upis studenata i studentkinja u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2024/25. godinu. Upis će biti održan 10. i 11. jula. od 10h do 14h. Dokumentacija za upis u I godinu studija se može podnositi na dva načina: fizičkim dolaskom u zgradu UDG i elektronskim putem.
Saznajte više