Obavještenja

Osnovne studije
DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ZA STUDIJSKU 2024/2025. GODINU

Objavljen je Konkurs za upis studenata i studentkinja u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2024/25. godinu. Upis će biti održan 10. i 11. jula. od 10h do 14h.
Dokumentacija za upis u I godinu studija se može podnositi na dva načina: fizičkim dolaskom u zgradu UDG i elektronskim putem.

DOKUMENTA KOJA JE POTREBNO DOSTAVITI PRILIKOM UPISA:
 
1. Popunjeni formular za bodovanje (za studente i studentkinje koji predaju dokumenta dolaskom u zgradu Univerziteta);
 
2. Svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
 
3. Diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
 
4. Diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;
 
5. Fotokopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
 
6. Fotografija (kao za lična dokumenta, a ako se predaje lično potrebno je dostaviti dvije fotografije).
 
 
 
USLOVI UPISA I KRITERIJUMI ZA BODOVANJE:
 
1. Pravo upisa imaju svi učenici i učenice koji su završili četvorogodišnju srednju školu u zemlji ili inostranstvu (sve škole su odgovarajuće).
 
2. Strani i domaći studenti i studentkinje imaju ista prava i obaveze i plaćaju isti iznos školarine.
 
3. Kandidat/kinja je duž-an/na da priloži originale svih potrebnih dokumenata.
 
4. Kandidat/kinja može da konkuriše istovremeno na dva fakulteta UDG.
 
5. Kriterijumi za bodovanje: opšti uspjeh (četiri razreda srednje škole), uspjeh na eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu, uspjeh iz odgovarajućih predmeta u srednjoj školi, Luča I i II, takmičenja u znanju i umjetnosti, postignuća u sportu i namjera studiranja.
 
 
 
Kandidati i kandidatkinje koji pristupaju upisu elektronskom putem, potrebno je da na linku: https://upis.udg.edu.me/ kreiraju korisnički nalog pomoću kojeg će biti identifikovani, nakon čega će njihove ocjene ostvarene u srednjoj školi biti automatski povučene iz MEIS sistema. Kandidati i kandidatkinje koji ne dolaze iz crnogorskog sistema obrazovanja, te se njihove ocjene ni ne nalaze u MEIS-u, upis mogu da realizuju postavljanjem svih skeniranih dokumenata koja su navedena u daljem tekstu ovog Konkursa, na istoj platformi (sistem će ih automastki preusmjeriti na tu formu). Svi kandidati i kandidatkinje koji budu primljeni su u obavezi da dostave originalna dokumenta, dok će instrukcije za dostavljanje original dokumentacije biti poslate na e-mail adresu kandidata ili kandidatkinje.