Predmeti

MHPM
Međunarodno humanitarno pravo

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Evropske politike

Međunarodno humanitarno pravo

Angažovani predavači: