Predmeti

PUSM
Politike upravljanja savremenim migracijama

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodna bezbjednost

Politike upravljanja savremenim migracijama

Angažovani predavači: