Predmeti

MHPM
Međunarodno humanitarno pravo

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodni odnosi

Međunarodno humanitarno pravo

Angažovani predavači: