Predmeti

EKDV
Evropska kultura XX vijeka

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske politike

Evropska kultura XX vijeka

Angažovani predavači: