Predmeti

MP
Međunarodna politika

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodni odnosi

Međunarodne politike

Angažovani predavači: