Predmeti

MNBM
Međunarodna i nacionalna bezbjednost

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodna bezbjednost

Međunarodna i nacionalna bezbjednost

Angažovani predavači: