Predmeti

UEMNM
Uvod u ekonomiju i menadžment novih medija

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 25+15
Smjer: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: