Predmeti

PI2
Poslovna informatika

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 20 + 15
Smjer: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: