Predmeti

HS3DMJP
Medjunarodno javno pravo

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30 + 15
Smjer: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: