Predmeti

HS4IiAuIMK
Istraživanja i analize u integrisanim marketiškim komunikacijama

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Smjer: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: