Predmeti

PI2
Poslovna informatika

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15+15
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija

Angažovani predavači: