Predmeti

PI2
Poslovna informatika

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15+15
Smjer: Bezbjednost

Angažovani predavači: