Predmeti

VPS1
Veliki pravni sistemi

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15+15
Smjer: Međunarodni odnosi i diplomatija

Angažovani predavači: