Predmeti

HS4TMOiSP
Teorije međunarodnih odnosa i spoljne politike

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Modul: Spoljna politika i diplomatija

Angažovani predavači: