Obavještenja

NAJAVA KONKURSA ZA UPIS NA DVOGODIŠNJE AKADEMSKE MASTER STUDIJE

Objavještavamo studente da će 1. septembra 2021. godine biti raspisan konkurs za upis studenata na dvogodišnje akademske master studije Humanističkih studija.

Studijski programi na postdiplomskim akademskim master studijama HS-a su:

Studijski program Međunarodna politika i bezbjednost sa modulima:

  • Sajber bezbjednost
  • Međunarodna bezbjednost
  • Balkanske i mediteranske studije;
  • Američke studije;
  • Evropske politike;
  • Međunarodni odnosi;

Studijski program Rodne studije;

Studijski program Komunikologija i mediji;

Studijski program Politička teorija i politička analiza.

Dvogodišnje master studije mogu upisati studenti koji su završili osnovne studije (180 ECTS). Za studente koji su već završili IV godinu, odnosno imaju 240 ECTS, biće vršena ekvivalencija.

Sve potrebne informacije o nastavnim planovima i programima, silabusima, predavačima, uslovima upisa i studiranja, školarini i stipendijama, svi zainteresovani studenti mogu dobiti putem mejla hs@udg.edu.me.

Dokumenta koja će biti potrebna za upis su: uvjerenje/diploma o prethodno završenim studijama (za studente kojima se vrši ekvivalencija IV specijalističke godine i povrda o položenim ispitima sa silabusima sa specijalističkih studija), kopija lične karte i dvije fotografije. Prijavljivanje kandidata će biti vršeno od 1. septembra do 15. oktobra 2021. godine, radnim danima od 10h do 14h, u Dekanatu Humanističkih studija.

Ujedno najavljujemo raspisivanje konkursa i za doktorske studije (upisuju studenti koji su ostvarili 300 ECTS), za sljedeće studijske programe:

  • Međunarodni odnosi;
  • Međunarodna bezbjednost;
  • Politička teorija.
Povezani fajlovi: