Predmeti

KOMUNKULTURA
Komunikaciona kultura i medijska pismenost

Semestar: 10
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Komunikologija i medija
Studenti će imati priliku da se upoznaju s osnovnim pojmovima komunikacione i medijske kulture, s razvojem i vrstama komunikacije – medija i medijskom recepcijom. Usvojiće i temeljne spoznaje o nastanku i vrstama komunikacija, kao i o naravi medija; steći će uvid u vrijednovanje medijskih proizvoda i izgradiće sopstveni stav i kritičko mišljenje.

Angažovani predavači: