Predmeti

SOCJEZIKA
Sociologija jezika

Semestar: 10
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Komunikologija i medija
Po završetku studija, studenti će vladati osnovnim pojmovima iz sociologije jezika i srodnih disciplima; poznavaće ključne postavke važnijih teorija o društvu, kao i procese i aktere funkcionisanja društva i društvenih promjena; biće sposobni da opišu najvažnije pojave i probleme, klasifikuju ih i povežu sa srodnim problemima i pojavama; vladaće osnovnim metodama i procedurama prikupljanja, sistematizacije i analize podataka; biće osposobljeni da samostalno proširuju svoja znanja i prenose ih drugima.

Angažovani predavači: