Predmeti

KOMUNIKTEORIJE
Komunikološke teorije i nauka o medijima

Semestar: 10
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Komunikologija i medija
Sutdenti će imati priliku za sticanje znanja o relevantnim teorijskim osnovama i pojmovima iz područja komunikacijsko/medijskih nauka, te razumijevanje promjena u komunikološkim teorijama nastalim pod uticajem novih medijskih tehnologija i novih aktera na globalnoj medijskoj sceni.

Angažovani predavači: