Predmeti

HS3AMED
Analiza medija - istraživački projekat

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Međunarodna bezbjednost

Kurs predstavlja glavne pristupe i metode analize medijske stvarnosti i razvija kritičke sposobnosti njenog razumevanja. Medijska stvarnost razmatra se kroz dva ključna procesa kojima nastaju značenja: reprezentaciju i recepciju. Centralni deo kursa posvećen je analizi medijskog sadržaja koji nastaje u različitim vrstama medija ( konvencionalni, društveni ), na različitim platformama, u okviru različitih fromi (informativni, zabavni sadržaji) i kroz raznovrsne aktivnosti publike.

Angažovani predavači: