Predmeti

ENG04
Engleski jezik - 4 semestar

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15+15
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija

Angažovani predavači: