Predmeti

SPKSB
Savremeni problemi u kritičkim studijama bezbjednosti

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodna bezbjednost

Savremeni problemi u kritičkim studijama bezbjednosti

Angažovani predavači: