Predmeti

KM-ARP04
Arapski jezik - 4 semestar

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 20+10
Smjer: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: