Predmeti

KM-TR03
Turski jezik - 3 semestar

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 20 + 15
Smjer: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: