Predmeti

KM-ESP01
Španski jezik - 1 semestar

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15+15
Smjer: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: