Predmeti

KM-FU1ENG
Engleski jezik

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15+15
Smjer: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: