Predmeti

HS3CGEU
Crna Gora i evropske integracije

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Evropske studije

Angažovani predavači: