Predmeti

HS3LOBZAG
Lobiranje i zagovaranje interesa u EU

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Evropske studije

Angažovani predavači: