Predmeti

POR06
Portugalski jezik - 6 semestar

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Smjer: Međunarodni odnosi i diplomatija

Angažovani predavači: